Du visar för närvarande Humana

Humana

Kundens behov
När Humana, ett av Nordens ledande omsorgsföretag, byggde sitt första äldreboende i Gävle ville man skapa ett boende med en varm, välkomnande och hemlik miljö med fokus på innovation och teknik inom både hjälpmedel, ljussättning och inredning. Designkontoret Ljusrum fick i uppdrag att göra ett förslag på färgsättning, inredning och ljussättning till lokalerna. Vårt breda produktsortiment tilltalade Humana. Andra faktorer som spelade in var vår lokala närvaro och vårt personliga engagemang.

Vår lösning
Kontorscenter ansvarade för upphandling och levererans av möbler och inredning samt projektledning, planering och samordning av inflyttningen. Tillsammans med Ljusrum och Humana anpassade vi den önskade lösningen så att inredningen uppfyller de funktionskrav som ställs på en vård- och omsorgsmiljö. Projektledaren tog också ansvar för samordningen av underleverantörer och planerade för hur och när leverans skulle ske. Kontorscenter ansvarade även för montering, möblering och bortforsling av allt emballage.

Resultat
Kunden kunde under hela projektet fokusera på sin kärnverksamhet och därefter flytta in i helt färdigställda lokaler enligt överenskommen tidsplan och budget. 

Detta uppdrag var starten på Kontorscenters samarbete med Humana. Sedan dess har vi fått förtroendet att leverera möbler och inredning samt projektleda och samordna inflyttningar på ytterligare fem av Humanas äldreboenden och tio LSS-boenden runt om i Sverige.