Delområde A – Skola

Våra produkter är utformade för att skapa optimala lärandemiljöer för eleverna. Dessa produkter inkluderar möbler och inredning för olika skolmiljöer, som studiesalar, grupprum, uppehållsrum, matsalar, kapprum och entréer. Vi har tagit hänsyn till de specifika kraven som gäller för barn och unga vuxna i åldrarna 6-19 år. Vi erbjuder funktionella skolmöbler som kombinerar estetiskt tilltalande design med hållbarhet och slitstyrka för att klara av det tuffa skolmiljön.

Rabattsatser

Enligt villkor på resp. delområde.

15% rabatt: F, G
18% rabatt: A, B, C, E
20% rabatt: D, H

Demoprodukter: C-H lämnar vi 30% rabatt. För A-B lämnar vi 20% utöver de 18%, alltså totalt 38%.

Våra tjänster
Timpriser per delområde
520kr/h: A, B
550kr/h: C-H