Delområde B – Förskola

Inom kategorin förskola, erbjuder vi produkter för förskoleverksamhet, speciellt utformade för miljöer där barn på förskoleåldern vistas såsom pedagogiska rum, sovsalar, vistelseområden, matsalar och entréer. Produkterna uppfyller säkerhetskraven för barn i åldersgruppen från 6 månader till 6 år. Vi har ett brett utbud av inredning i olika former, färger och material som inte bara stimulerar barnens inlärning och nyfikenhet, utan också skapar de bästa förutsättningarna för pedagogiken. För de allra minsta barnen är kraven som högst och därför har vi särskilt noggrant utvalda produkter för att möta deras behov.

Rabattsatser

Enligt villkor på resp. delområde.

15% rabatt: F, G
18% rabatt: A, B, C, E
20% rabatt: D, H

Demoprodukter: C-H lämnar vi 30% rabatt. För A-B lämnar vi 20% utöver de 18%, alltså totalt 38%.

Våra tjänster
Timpriser per delområde
520kr/h: A, B
550kr/h: C-H