Delområde E – Lobby

Vårt sortiment av möbler och inredning är avsett för miljöer där besökare vanligtvis vistas, till exempel receptioner, lounge- och matsalar där möten hålls. Genom att välja rätt design och funktion kan man skapa en inbjudande miljö som gynnar både besökare och anställda. Upptäck vårt varierade sortiment av möbler och inredning som inte bara förbättrar trivseln, utan också förtydligar och förstärker verksamhetens identitet.

Rabattsatser

Enligt villkor på resp. delområde.

15% rabatt: F, G
18% rabatt: A, B, C, E
20% rabatt: D, H

Demoprodukter: C-H lämnar vi 30% rabatt. För A-B lämnar vi 20% utöver de 18%, alltså totalt 38%.

Våra tjänster
Timpriser per delområde
520kr/h: A, B
550kr/h: C-H