Humana

Humana

Kundens behov
Humana, ett av Nordens ledande omsorgsföretag, byggde sitt första äldreboende i Gävle. Man ville skapa ett boende med en varm, välkomnande och hemlik miljö med fokus på innovation och teknik inom både hjälpmedel, ljussättning och inredning. Designkontoret Ljusrum fick i uppdrag att göra ett förslag på färgsättning, inredning och ljussättning till lokalerna. Vårt breda produktsortiment tilltalade Humana. Andra faktorer som spelade in var vår lokala närvaro och vårt personliga engagemang.

Vår lösning
Kontorscenter ansvarade för projektledning, planering och samordning av inflyttningen. Tillsammans med Ljusrum och Humana anpassade vi den önskade lösningen så att inredningen uppfyller de funktionskrav som ställs på en vård- och omsorgsmiljö. Projektledaren tog också ansvar för samordningen av underleverantörer och planerade för hur och när leverans skulle ske. Kontorscenter ansvarade även för montering, möblering och bortforsling av allt emballage.

Resultat
Kunden kunde under hela projektet fokusera på sin kärnverksamhet och därefter flytta in i helt färdigställda lokaler enligt överenskommen tidsplan och budget. Vi på Kontorscenter är jätteglada över att vårt roliga och utvecklande samarbete med Humana fortsätter.

Tillbaka

Kontakta oss

Jessica Åhs

Försäljningschef interiör

070-673 35 13

E-post

dela