Lösningar

Vi erbjuder kompletta lösningar för företag inom olika branscher och verksamheter. Utifrån era specifika behov tar vi fram en lösning som passar just er. Alltifrån möbler och konferenslösningar till datorer och skrivare.

Kundcases

Offentliga miljöer

Offentliga miljöer är som namnet antyder, miljöer öppna för alla, som exempelvis entréhallar, väntrum, samlingslokaler och tågstationer. I dessa miljöer är ledorden funktion men också slitstyrka och hållbarhet. Vi erbjuder produkter och lösningar som uppfyller de många gånger tuffa krav som ställs på offentliga miljöer.