Du visar för närvarande Östra Skolan Hudiksvall

Östra Skolan Hudiksvall

Kundens behov
Hudiksvalls kommun har med hjälp av forskningsinstitutet RISE och Kontorscenter har beviljats projektfinansiering av Vinnova för projektet ”Vässa Skolan”. Syftet med projektet är att digitalisera och skapa kreativa, aktivitetsbaserade läromiljöer. Fokus läggs också på att läromiljöerna ska erbjuda olika arbetsmiljöer och inspirera både elever och pedagoger. Först ut var Östra skolan där den gamla aulan har gjorts om till ett rum för olika sorters lärande – ”Tänkoteket”.  Den nya miljön fungerar som en nationell testbädd under projektet där resultatet kan utvecklas och utvärderas. 

Vår lösning
Kontorscenter är sedan tidigare avtalsleverantör till Hudiksvalls kommun. Utifrån uppställda skall krav blev Kontorscenter utvalda att tillsammans med projektledare och projektgrupp ta fram ett förslag på materialval, färgsättning, inredning och tekniklösningar. I uppdraget ingick också att ta fram förslag och presentationsmaterial i 3D och VR (Virtual Reality) för löpande utvärdering av elever och pedagoger. All teknik i form av AV-utrustning, smartboards, bildskärmar, projektorer och smarta Googlehögtalare levererades och installerades i lokalerna av Kontorscenter. Tänkoteket invigdes i mars 2019. Näst på tur för kreativa lärmiljöer är Iggesunds Skola och därefter Bromangymnasiet.

Resultat
Tänkoteket är en helt ny form av läromiljö som säkerligen kommer att innebära både glädje och utmaningar för elever och pedagoger. Nu börjar arbetet med att hitta formerna för att använda lokalen och dess resurser i undervisningen.

”Kontorscenters snabbfotade och lösningsfokuserade arbetssätt tillsammans med deras erfarenhet av att bedriva stora komplexa projekt har kvalitetssäkrat leveransen och resultatet.”

Karolin Nylander, projektledare